Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Σχολή Διαιτησίας Σάλας και Άμμου στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων στις 15-17/5/2015

Στο ΤΕΦΑΑ Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί Σχολή Διαιτησίας Σάλας με καθηγητή τον διεθνή διαιτητή Μιχάλη Θεμελή και Άμμου με καθηγητή τον διεθνή διαιτητή Χαράλαμπο Παπαδογούλα από τις 15 έως 17 Μαΐου 2015. 

Το πρόγραμμα των σχολών έχει ως εξής:

Σχολή διαιτησίας Σάλας (Υπεύθυνος καθηγητής Μιχάλης Θεμελής)
Παρασκευή 15/5/2015: 17:30- 21:00
Σάββατο 16/5/2015:      09:00- 12:00
Εξετάσεις Κυριακή 17/5/2015: 10:00- 12:00

Σχολή διαιτησίας Άμμου (Υπεύθυνος καθηγητής Χαράλαμπος Παπαδογούλας)
Σάββατο 16/5/2015:      12:00- 15:00
Εξετάσεις Κυριακή 17/5/2015: 12:00- 14:00

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
- Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
- Βεβαίωση παθολόγου
- Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
- Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή τίτλου σπουδών

Κόστος συμμετοχής 20 € ανά σχολή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: