Τετάρτη, 7 Μαΐου 2014

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-5-2014 ΚΑΙ ΩΡΑ 20:00 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣH ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝ/ΕΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗ ΕΝ/ΕΝ ΜΕΛΗ, ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2015.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Βεβαίωση Παθολόγου
2.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου
Το ποινικό μητρώο θα υποβληθεί μόνο από όσους δεν υπέβαλαν αντίστοιχα δικαιολογητικά με την περσινή δήλωση ή δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση πέρσι.
Σας ενημερώνουμε ότι το παράβολο για τις δηλώσεις ενεργείας από φέτος ορίστηκε σε
90€ για την Α1 Ανδρών
30€ για την Α2 Ανδρών-Α1 γυναικών
20€ για την Α2 Γυναικών
10€ για τα Τοπικά. 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΛΩΝ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,
ΤΟ Δ.Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια: