Δευτέρα, 14 Οκτωβρίου 2013

Ταυτότητες Διαιτητών

Όποιος ενδιαφέρεται για Ταυτότητα Διαιτητή, παρακαλείται όπως αποστείλει μία φωτογραφία σε ηλεκτρονική μορφή στο email: makiskatsi@yahoo.gr.

Δεν υπάρχουν σχόλια: